Arhitekta pakalpojumi

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs projektē arī pasīvās mājas, zema energopatēriņa mājas un eko mājas?

Pēc pasūtītāja vēlmēm un iespējām, arhitekt.lv komanda sniedz konsultācijas un piedāvā projektēt:

  • Pasīvā māja (ēka ar ļoti zemu energopatēriņu, kurā ir minimizēti aukstuma tilti, nodrošināta racionāla ventilācijas sistēma – rekuperācija, kā arī dabai draudzīgs apkures veids – siltumsūknis, saules baterijas),
  • Zema energopatēriņa māja (ēka zemu energopatēriņu, kurā ir sabalansētas ēkas būvniecības izmaksas ar energopatēriņu ekspluatācijas laikā),
  • Eko māja (ēka, kurā tiek izmantoti videi draudzīgi materiāli, tā ir energotaupīga un tiek izmantots dabai draudzīgs apkures veids).

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs var palīdzēt nodot ēku ekspluatācijā?

Ēkas nodošana ekspluatācijā ir laikietilpīgs un izmaksu ziņā līdzīgs process, kā pati projektēšana, tāpēc mūsu klienti to parasti izvēlas uzdot tieši mūsu speciālistiem.

Kādus vēl papildus pakalpojumus sniedz arhitekt.lv projektēšanas birojs?

Mūsu projektēšanas biroja piedāvājumā ir ne tikai mūsdienīgu privātmāju projekti, bet arī esošu māju parbūves projekti, dzīvokļu pārbūves projekti, fasāžu siltināšanas un krāsošanas projekti, kā arī ēku fasāžu 3D vizualzācijas un sadarbība ar būvniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs piedāvā arī cita veida projektus?

Arhitekt.lv komanda rada ne tikai privātmājas, bet arī dārza mājas un vasaras mājas, palīgēkas un saimniecības ēkas, pirts projektus, koka karkasa mājas.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs veic izmaiņas esošos projektos?

Ja tas nav pretrunā ar autortiesībām, pārstrādājam un skaņojam esošos projektus atbilstoši būvnormatīviem, lai pasūtītājs varētu sākt būvēt.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs veic izmaiņas tipveida projektos (gatavie projekti)?

Ja tas nav pretrunā ar autortiesībām, pārstrādājam un skaņojam tipveida projektus atbilstoši būvnormatīviem, lai pasūtītājs varētu sākt būvēt.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs var pārskaņot cita projektētāja līdz galam neizstrādātu projektu?

Ja tas nav pretrunā ar autortiesībām, pārstrādājam un skaņojam tipveida projektus atbilstoši būvnormatīviem, lai pasūtītājs varētu sākt būvēt.

Vai arhitekt.lv projektēšanas birojs veic ēkas jaunbūves vai pārbūves legalizāciju?

Ja ēka ir uzbūvēta bez būvprojekta, tad mūsu speciālisti projekta dokumentācijas izstrādi tikai pēc būvinženiera apsekojuma un atzinuma.
Pozitīvatzinuma gadījumā – visas konstrukcijas ir drošas un izbūvētas atbilstoši būvnormatīviem, arhitekt.lv birojs veic projekta iztrādi un saskaņošanu.
Būvinženiera apsekošanas laikā ir jābūt nodrošinātai piekļuvei visām ēkas būvkonstrukcijām.