Projekta sastāvs

Kas ir obligāts projekta sastāvā papildus arhitektūras un būvkonstrukciju daļām?

Ģenerālplāna daļa ar ēkas piesaisti un vertikālo plānojumu, žoga projekts, darbu organizēšanas projekts, kā arī energoefektivitātes aprēķins, ārējo komunikāciju projekti un dokumentācija atbilstoši būvnormatīviem:
inženiertopogrāfiskais plāns, inženierģeoloģiskā izpēte, projektētāju licences, sertifikāti, apdrošināšanas polises.
To visu nodrošina arhitekt.lv komanda.

Vai projektam obligāti ir jāparedz komunikāciju projekta daļa?

Projekta dokumentācijā ir jābūt minimālam komunikāciju nodrošinājumam: elektroapgāde ārējie tīkli, ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli, kā arī apkures risinājums.
To visu nodrošina arhitekt.lv komanda.

Vai grunts ģeoloģiskā izpēte ir obligāta?

Inženierģeoloģiskā izpēte ir obligāta projekta sastāvdaļa – to nosaka būvnormatīvi, jo pēc tās tiek veikts precīzs pamatu aprēķins, lai ēka būtu droša.
Projektētājs, kurš mēģina pārliecināt pasūtītāju, ka tā nav vajadzīga, nezina būvnormatīvus, kā arī mēģina ietaupīt uz pasūtītāja rēķina un rada bīstamību ēkas ekspluatācijā.

Vai pietiek ar tikai būvprojektu minimālā sastāvā?

Ar to nekādā gadījumā nepietiek, jo uz tā saskaņošanas pamata, var saņemt tikai būvatļauju ar būvprojekta izstrādāšanas nosacījumiem, kas nedod atļauju uzsākt būvdarbus.
Lai varētu sākt būvēt, būvatļaujā ir jāsaņem atzīme par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kuras var saņemt tikai izstrādājot pilno būvprojektu un to saskaņojot.
Papildus info variet uzzināt sadaļā par māju projektēšanas procesu.

Kādas atkāpes, būvējot, drīkst būt no projekta?

Projekts ir jārealizē atbilstoši tā akceptētajai dokumentācijai, bet, iepriekš saskaņojot ar projektētāju un izstrādājot atbilstošu izmaiņu projektu, ir iespējams mainīt nebūtiskas atkāpes: piemēram, fasādes krāsojumu, nenesošo starpsienu izvietojumu.