Projektēšanas process

Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu projektēšanu?

Atsūtiet uz e-pastu savu skici vai ideju un īpašuma dokumentu kopijas (atrašanās vietas un apgrūtinājumu noteikšanai).
Mūsu speciālists izvērtēs dokumentus un sazināsies ar Jums, lai sniegtu konsultācijas un turpinātu projektēšanas procesu.

Kāpēc labāk uzticēt visus projektēšanas darbus vienai kompānijai?

Arhitekt.lv to nodrošina, lai klientam ne par ko nav jāuztraucas (NAV jābraukā pa dažādām instancēm, jāmeklē dažādi speciālisti, jāmēģina nokoordinēt viņu savstarpējā sadarbība).
Mūsu kompānijā var saņemt visus projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus: topogrāfiju, ģeoloģiju un tehniskos noteikumus, kā arī izstrādāt visu projektu kopumā, tajā skaitā komunikācijas,
saskaņot to visās instancēs un saņemt būvatļauju tā, ka pasūtītājs var sākt būvēt.

Vai klientam ir jābraukā pie projektētāja, lai izskatītu projekta rasējumus?

Tas nav nepieciešams, jo arhitekt.lv komanda piedāvā projekta risinājumu saskaņošanu ar e-pasta starpniecību klientam ērtā veidā un laikā.

Vai klients var pats skaņot projektu?

Praktiski tas nav iespējams, jo projekta skaņošanas gaitā ir nepieciešami projektētāja skaidrojumi, precizējumi, labojumi, papildus informācija, kuru pasūtītājs nevar sniegt attiecīgajām instancēm.

Vai drīkst būvēt ēku pirms būvatļaujas saņemšanas?

Nē, nedrīkst – tas ir pilnībā uz pasūtītāja risku.

Vai drīkst būvēt ēku, ja ir saņemta būvatļauja?

Jā, drīkst, ja būvatļaujā ir atzīme par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Cik ilgā laikā var izstrādāt un saskaņot projektu?

Visa informācija par būvniecības procesu, gaitu un termiņiem ir pieejama arhitekt.lv interneta vietnē, sadaļā māju projektēšanas process un termiņi

Kā var uzzināt, cik tālu projekts ir saskaņots?

Mūsu klienti informāciju par projekta saskaņošanas statusu var uzzināt, apmeklējot sadaļu par projekta gaitas caurskatāmību!